Hoe ga je om met een werkgever die je onder druk zet om te “vaccineren”

Als je gedwongen wordt te vaxen om je baan te houden, is dit een goede manier om ermee om te gaan. Het geheim is om het NIET te weigeren…

Een vriend in de NHS wordt onder druk gezet om de prik te nemen schreef het volgende aan zijn werkgever.

“Ik schrijf u met betrekking tot de kwestie van het mogelijke covid-vaccin en mijn wens om volledig te worden geïnformeerd en op de hoogte te zijn van ALLE feiten alvorens door te gaan. Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u mij de volgende informatie zou kunnen verstrekken, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.”:

1.  Kunt u mij vertellen wat de goedgekeurde wettelijke status van het vaccin is en of het experimenteel is?

2. Kunt u details en garanties geven dat het vaccin volledig, onafhankelijk en grondig is getest met controlegroepen en wat de resultaten van die tests zijn?

3. Kunt u mij de volledige lijst van de bestanddelen van het vaccin tonen en aangeven of er giftige stoffen in zitten?

4. Kunt u mij volledig op de hoogte brengen van alle bijwerkingen die met dit vaccin in verband zijn gebracht sinds de introductie ervan?

5. Kunt u bevestigen dat het vaccin dat u voorstaat GEEN “experimentele mRNA-gentherapie” is?

6. Kunt u bevestigen dat ik op geen enkele manier onder druk zal worden gezet door u als mijn werkgever, in overeenstemming met de Code van Neurenberg?

7. Kunt u mij adviseren over het waarschijnlijke risico van overlijden, mocht ik onverhoopt corona oplopen, en de kans op genezing?

Zodra ik de bovenstaande informatie volledig heb ontvangen en ik ervan overtuigd ben dat er GEEN gevaar voor mijn gezondheid bestaat, zal ik gaarne uw aanbod om het vaccin te nemen aanvaarden, maar wel onder bepaalde voorwaarden – namelijk dat:

1. U bevestigt schriftelijk dat ik geen schade zal lijden.

2. Na aanvaarding hiervan moet het aanbod worden ondertekend door een volledig gekwalificeerde arts die de volledige juridische en financiële verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor enig letsel bij mijzelf, en/of door interacties van bevoegd personeel met betrekking tot deze procedures.

3. Mocht ik het aanbod van vaccinatie moeten weigeren, bevestigt u dat dit mijn positie niet in gevaar zal brengen en dat ik niet zal lijden onder vooroordelen en discriminatie als gevolg daarvan?

Ik zou ook willen adviseren dat mijn onvervreemdbare rechten zijn voorbehouden.

Het punt is dat als u die informatie NIET kunnen geven ik NIET geweigerd heb…

Bron: World Doctors Alliance

Graag overal delen.